Na meer dan vijftien jaar ervaring met zoektechnologie heeft Pandosearch scherp in beeld voor welke organisaties onze oplossing het meest geschikt is. Er zijn bepaalde kenmerken die we bij klanten steeds zien terugkomen. In dit uitgebreide overzichtsartikel duiken we dieper in op de vraag "Wanneer is search-as-a-service het meest waardevol?"

Wat is site search?

Om die vraag te beantwoorden moeten we uitleggen wat site search is. Dat kan gelukkig kort: bijna elke website heeft tegenwoordig wel een zoekbalk. Je typt een zoekterm in, en je krijgt de zoekresultaten van die website te zien. Het gaat om zoeken op een website. Internetzoekmachines zoals Google vallen daarmee buiten de definitie van site search.

Site search is de techniek die het mogelijk maakt om te zoeken op een website of webwinkel. Voor de bezoeker is dat eenvoudig, maar achter die zoekbalk gaat een wereld aan complexe techniek schuil.

Standaardoplossingen

Verreweg de meeste websites worden beheerd met een content management systeem (een CMS). Daarmee kan de informatie op de website worden aangepast, worden pagina’s toegevoegd, grafische elementen zoals foto’s beheerd, etc. Er zijn talloze aanbieders van CMS’en, zoals Wordpress, Drupal, Notion, Typo3 of Webflow.

De meeste CMS’en bieden een ingebouwde zoekbalk, of geven de mogelijkheid via een third-party plugin een zoekbalk toe te voegen.

Voor eenvoudige websites met niet al te veel pagina’s kan dit een uitstekende oplossing zijn. Maar zodra de website in omvang toeneemt en er meer en meer pagina’s worden toegevoegd, loopt de standaard zoekbalk snel tegen grenzen aan.

Bijvoorbeeld: de communicatieafdeling besluit dat een specifieke webpagina bovenin de zoekresultaten moet komen als een bezoeker op een specifieke zoekterm zoekt. Of de website bevat veel oude blogberichten en het is niet langer wenselijk dat deze in de zoekresultaten verschijnen. Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven die standaard zoekoplossingen niet altijd ondersteunen.

Eigen oplossing bij IT-afdeling

Maar grotere organisaties hebben doorgaans een eigen IT-afdeling waar het onderhoud van websites, portals en webapplicaties is ondergebracht. Regelmatig ligt de verantwoordelijk voor de zoekbalk ook bij deze afdeling. En hoewel IT-teams technische kennis hebben, is site search een zodanig specifiek domein dat de kennis en ervaring daarvoor meestal niet voldoende aanwezig is.

Daardoor kost het onderhoud en beheer van de site search onevenredig veel tijd en energie met hoge druk op de verantwoordelijke IT’ers als gevolg.

Zelfs bij een zoekoplossing in eigen beheer is het dus zeer de vraag of aan alle eisen en wensen die aan de zoekbalk worden gesteld tegemoet kan worden gekomen.

Search-as-a-service

De derde optie is om een search-as-a-service leverancier zoals Pandosearch in te schakelen voor het beheren van de site search

Search-as-a-service wil zeggen dat de leverancier site search levert voor een vast maandelijks tarief. Daarmee wordt de klant volledig ontzorgd, terwijl de kosten beheersbaar en voorspelbaar blijven.
Er gaat altijd een implementatietraject aan het beheer vooraf en daarna zorgt de leverancier dat de zoekbalk wordt gehost en wordt onderhouden (technisch beheer).

Het is desgewenst ook mogelijk om daarnaast het functionele beheer uit te besteden, waarmee dus ook inhoudelijk het beheer van de zoekfunctie wordt gedaan.

Waarom zou je site search uitbesteden?

De logische vervolgvraag is dan op welk punt het interessant wordt om site search uit te besteden aan een search-as-a-service leverancier zoals Pandosearch. Het helpt hierbij om eerst de nadelen van een standaard zoekoplossing en eigen implementatie te bekijken.

Veel voorkomende problemen met standaard zoekoplossingen

Zeker bij grote websites schieten standaard zoekoplossingen van een CMS als snel te kort. Grotere organisaties stellen nu eenmaal veel eisen aan hun website en daarmee ook aan hun zoektechnologie. Een website van een verzekeraar of bank bestaat al gauw uit tienduizenden pagina’s en die moeten vanzelfsprekend wel snel vindbaar zijn voor de miljoenen mensen die die websites (soms dagelijks) bezoeken.

Traag

Een standaardoplossing is meestal niet berekend op zo veel zoekopdrachten, met ook nog eens enorme hoeveelheden zoekdata om doorheen te zoeken. Dat leidt tot trage zoekbalken, wat natuurlijk erg vervelend voor de bezoekers van de website. Een zoekfunctie moet nu juist behulpzaam zijn in plaats van een bron van ergernis.

Beheer

Bovendien laten de beheermogelijkheden bij standaard zoekoplossingen te wensen over. Als er dusdanig veel zoekdata is, is het ook van belang dat er goed content-beheer kan worden uitgevoerd. Bepaalde pagina’s moeten geboost kunnen worden in de zoekresultaten en er moeten clusters en filters gemaakt kunnen worden. De meeste standaard zoekoplossingen ondersteunen dit soort mogelijkheden niet.

Onderhoud: beheers risico's

Het technisch onderhoud is afhankelijk van de leverancier van het achterliggende CMS of de leverancier van de third-party plugin en in onze ervaring schieten die helaas vaak te kort. Vanzelfsprekend is het – zoals bij alle software – belangrijk dat software up-to-date wordt gehouden, zowel om functioneel operationeel te blijven, als qua security. Als dat ontbreekt wordt een zoekbalk ineens een bedrijfsrisico, en dat is natuurlijk onwenselijk. Bovendien ontbreekt de mogelijkheid in dat geval om zelf technisch onderhoud uit te voeren.

Missende features

De meeste standaardoplossingen missen features die voor complexere websites vereist zijn. Er zijn talloze features te noemen, maar belangrijke voorbeelden zijn:

 • Real-time zoekresultaten: de bezoeker krijgt tijdens het typen van de eerste letters direct al zoekresultaten te zien
 • Automatische spellingcorrectie van zoektermen: als de bezoeker een typfout maakt krijgt hij toch het juiste zoekresultaat, of wordt de zoekopdracht verbeterd
 • Filters: als de zoekresultaten in categorieën zijn ingedeeld is het belangrijk dat de mogelijkheid om zoekresultaten daarop te kunnen filteren
 • Boosten van zoekresultaten: het is vaak wenselijk om de volgorde van de zoekresultaten aan te passen en bepaalde pagina's te boosten
 • Zoeksuggesties: de websitebezoeker krijgt tijdens het typen van de zoekopdracht zoeksuggesties
 • Meertaligheid: de website bevat content in meerdere talen en er kan in meerdere talen gezocht worden
 • Zoeken op verschillende subdomeinen: informatie op verschillende subdomeinen wordt via één zoekbalk beschikbaar gemaakt
 • Facetten en crawlers: het beheer van de (meerdere) crawlers en het indelen van de zoekindex in facetten
 • Rapportages en statistieken geven in zicht in het zoekgedrag op de website, bijvoorbeeld zodat populaire content up-to-date kan worden gehouden en ontbrekende content kan worden aangevuld
 • Contextual search: geef de bezoekerscontext mee aan de zoekopdracht voor content-specifieke zoekresultaten

Eigen implementatie een optie?

Grote organisaties met een eigen IT-afdeling kunnen natuurlijk een eigen zoekimplementatie in de lucht houden, maar in onze ervaring leidt dit vaak tot onevenredige druk op de IT-afdeling.

Zoektechnologie is complex en om dit goed te implementeren, hosten, onderhouden en doorontwikkelen is tijd en domeinspecifieke kennis nodig. Als de zoekfunctie niet compleet is, traag wordt, of storingen heeft, dan gaat dat ten koste van de kwaliteit van de website.

Soms zijn er weliswaar developers binnen de organisatie aanwezig met deze specifieke kennis, maar zelfs dan zal de zoekfunctie vaak als neventaak worden uitgevoerd, naast andere werkzaamheden. Er is dan ook niet altijd tijd om de vereiste kennis op peil te houden. En natuurlijk wisselen mensen ook regelmatig van baan, waardoor de domeinspecifieke kennis verloren gaat, etc.

Het is dus soms weliswaar mogelijk om zoektechnologie intern onder de brengen als daar de juiste mensen voor zijn, maar in de praktijk blijkt het lastig om de continuïteit en kwaliteit van site search op die manier te garanderen, nog los van de tijd en geld dat het kost om dergelijke kennis intern op peil te houden.

Voordelen van uitbesteden

Zoals inmiddels wel duidelijk is, biedt het uitbesteden van site search nogal wat voordelen, vooral voor beheerders van grote websites met veel traffic.

Het grootste voordeel is dat search-as-a-service de IT-afdeling ontzorgt. Een search-as-a-service leverancier zoals Pandosearch is volledig gespecialiseerd in site search en neemt de implementatie en technisch beheer uit handen. Zo wordt continuïteit en kwaliteit gegarandeerd tegen voorspelbare kosten. Een zorg minder dus!

Verder heeft een goedwerkende zoekfunctie natuurlijk nog een heleboel andere voordelen. Zo verhoogt de conversie van bezoekers op de website als de juiste informatie sneller wordt gevonden. Bezoekers die niet vinden wat ze zoeken haken immers al heel snel af. Bovendien vermindert een goede zoekfunctie de druk op de service afdeling omdat er minder vragen zijn als bezoekers zelf antwoorden op vragen kunnen vinden.

Welke organisaties hebben het meest baat bij site-search-as-a-service?

Voor websites met veel content kan het dus interessant zijn om de zoekfunctie uit te besteden aan een leverancier zoals Pandsosearch. Maar wat voor soort organisaties hebben er dan het meeste baat bij?

Veel content, veel traffic, gericht op personen

Het gaat altijd over websites met veel pagina’s en veel traffic, anders is het uitbesteden van search te duur. Het zijn logischerwijs vaak grotere organisaties, zoals banken, verzekeraars en telecomorganisaties die dit soort websites hebben. Deze organisaties hebben websites die voornamelijk gericht zijn op consumenten en waarbij de producten en diensten worden gepresenteerd en verkocht.

Maar er zijn natuurlijk meer organisaties met websites met deze kenmerken. Denk aan zorgverleners, overheden en bestuursorganen, non-profit organisaties en opleidingsinstituten.

Webwinkels

Ten slotte vormen webwinkels een aparte categorie. Webwinkels verkopen producten rechtstreeks aan consumenten en een goede zoekfunctie is dan ook een must. Webwinkels hebben echter een andere beheerstrategie van hun website (met alle productpagina’s, upsells, etc.) dan de strategie van content-gedreven websites.

Pandosearch is specialist in zoektechnologie voor content-gedreven websites, met veel (tekstuele) content en veel pagina’s.

Conclusie: wanneer is search-as-a-service echt waardevol?

Terugkomend op de vraag waarmee we dit artikel begonnen, zijn er een aantal scenario’s denkbaar waarbij het waardevol is om de zoekfunctie van je website uit te besteden bij een search-as-a-service leverancier zoals Pandosearch:

 • Bij grote websites met veel pagina’s  en dus met veel (tekstuele) content
 • Met veel traffic en dus veel bezoekersactiviteit
 • Dit geldt vaak voor banken, verzekeraars, grote telecomproviders, maar ook voor overheden, zorginstellingen en opleidingsinstituten
 • Waarbij de zoekfunctie nu een standaardoplossing is (bijvoorbeeld ingebouwd in het CMS), die niet aan de eisen van een complexe website voldoet
 • Ofwel waarbij het beheer en onderhoud van de zoekfunctie bij een eigen IT-afdeling ligt, wat onevenredig veel tijd kost, de aandacht afleidt van de core business, en qua implementatie, beheer en onderhoud veel specifieke kennis vereist die continu intern op peil moet worden gehouden.

Het resultaat: een ontzorgde IT-afdeling en een een zoekfunctie die goed werkt, zodat je bezoekers kunnen vinden wat ze zoeken.

Wat kun je verwachten van een search-as-a-service leverancier zoals Pandosearch?

Pandosearch levert search-as-a-service waarbij we klanten volledig ontzorgen. Klanten kiezen voor Pandosearch vanwege onze vijftien jaar ervaring met zoektechnologie en vanwege ons team. Onze search specialisten denken mee en adviseren over de allerbeste oplossing. Kijk eens bij onze klantcases.

Zoekwerk is maatwerk en dat begint met een uitgebreide intake en een implementatietraject. Tijdens die implementatie gaan we in gesprek om te achterhalen welke wensen er zijn en welke eisen aan de zoekfunctie worden gesteld. We denken tijdens dat proces mee over de mogelijkheden en onmogelijkheden en adviseren eerlijk en kritisch over hoe wij denken dat de search het beste kan worden ingericht.

Nadat de zoekfunctie is opgeleverd neemt Pandosearch het technisch onderhoud en beheer volledig uit handen. Dat betekent dat klanten kunnen vertrouwen op kwaliteit en continuïteit: de zoekfunctie is beschikbaar en er is support bij vragen.

Bovendien doen we meer dan alleen onderhoud, want de software wordt natuurlijk ook doorontwikkeld. Onze search specialisten doen niets liever dan werken aan de allerbeste zoektechnologie, en we zorgen ervoor dat onze kennis dus altijd up-to-date is.

Pandosearch levert een beheersysteem waarmee de klant zelf het functionele beheer van de zoekfunctie kunnen uitvoeren, maar indien gewenst assisteren we daar natuurlijk graag bij.

Ten slotte hebben we jaarlijks contact met onze klanten om te controleren of de zoekfunctie nog naar wens werkt of dat er misschien aanpassingen worden doorgevoerd. Zo houden we een vinger aan de pols en garanderen we een optimale prestatie van de site search.

Meer weten over het verbeteren van je zoekfunctie?

Plan een gratis demo

Onze experts maken een vrijblijvend testrapport over je zoekfunctie en laten je zien wat je kunt verbeteren.
Neem contact op