Een goede zoekfunctie is cruciaal voor websites van zorgaanbieders. Patiënten zijn door Google gewend om snel bij de juiste informatie uit te komen, door slechts een paar zoekwoorden in te typen. Ziekenhuiswebsites bevatten veel content: afdelingen, formulieren, folders, wetenschappelijke informatie en nog veel meer. Voor de toegankelijkheid van dergelijke content is het essentieel dat de zoekfunctie goed werkt. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de zoekfuncties op websites van Nederlandse ziekenhuizen?

Ziekenhuiswebsites getest

Pandosearch heeft de zoekfuncties op meer dan zeventig ziekenhuiswebsites getest en scores gegeven op vijf onderwerpen:

  1. Relevantie van de zoekresultaten
  2. Spellingscorrectie
  3. Real-time zoekresultaten
  4. Suggesties
  5. Filters

We hebben voor elke geteste zoekfunctie een testrapport met de resultaten en verbeterpunten opgesteld en we sturen deze rapporten natuurlijk naar de desbetreffende ziekenhuizen op. Download hier een voorbeeld van zo'n rapport. In deze blog delen we de algemene conclusies uit ons onderzoek.

Eerst wat cijfers

Onze zoekexperts bekeken de zoekbalk op de websites van 72 ziekenhuizen. Een zoekfunctie kan in dit onderzoek maximaal 5 punten scoren: 1 punt voor elke categorie hierboven.

Gemiddeld scoorden de zoekfuncties 2.1 van de 5 punten. 19% van de ziekenhuizen scoorde 1 punt, 43% scoorde 2 punten, 26% scoorde 3 punten en maar 12% scoorde 4 punten.

Jammer genoeg scoorde geen enkel ziekenhuis 5 uit 5.

Cirkeldiagram scores zoekfuncties ziekenhuizen

1. Relevantie van zoekresultaten

Het eerste onderwerp waar we de zoekfuncties op hebben getest, is ook meteen de belangrijkste feature van een goede zoekoplossing, namelijk relevantie. Als een bezoeker ergens naar zoekt, worden dan de meest relevante pagina’s bovenin de zoekresultaten getoond? We kennen een punt toe in deze categorie als de zoekrelevantie goed is: dat wil zeggen dat de juiste en meest relevante pagina’s bovenaan komen. We merken hierbij op dat onze test natuurlijk beperkt is, omdat het niet mogelijk is om voor elke zoekterm te controleren welke pagina’s bovenaan komen.

Daarom testten we dit door veel voorkomende zoektermen in te typen en dan de resultaten te beoordelen. Stel dat een bezoeker zoekt op afspraak maken, dan hoort een pagina met contactgegevens of een afspraakformulier bovenaan te komen en niet bijvoorbeeld een afspraakpagina van een specifieke polikliniek. Maar als wordt gezocht op afspraak maken cardiologie is dat natuurlijk weer anders. Daarnaast kijken we welke resultaten naar boven komen als wordt gezocht op neurologie en bijvoorbeeld de zoekterm vergoedingen.

62% (45 van de 72) van de geteste zoekfuncties gaf relevante zoekresultaten en scoorde op dit punt een voldoende. Daarmee gaf 38% helaas niet in alle gevallen relevante zoekresultaten.

Cirkeldiagram van zoekrelevantie bij de zoekfuncties van Nederlandse ziekenhuizen

2. Spellingscorrectie

Spellingscorrectie in een zoekbalk – of beter gezegd het gebrek aan spellingscorrectie – is er in ons onderzoek het meest uitgesprongen, in negatieve zin. Het is voor een zorgaanbieder essentieel dat alle bezoekers bij de juiste informatie terecht komen. Combineer dat met de complexe medische termen waar patiënten mee te maken krijgen en dan ligt het voor de hand dat een zoekbalk de bezoeker helpt met spelling. In de praktijk blijkt die spellingscorrectie grotendeels afwezig.

We testten dit door bepaalde medische disciplines verkeerd te schrijven en dan te kijken welke zoekresultaten er terugkomen. We zochten bijvoorbeeld op nuerologie. In veel gevallen kwam er geen enkel resultaat terug, en soms leidden de zoekresultaten ons naar urologie (wat toch echt iets heel anders is). We vonden vergelijkbare slechte resultaten bij cradiologie of zelfs bij zoeken op asfpraak maken of afpsraak maken.

Hoe moet het dan wel? Een goede zoekoplossing herkent de spelfout en corrigeert deze, ofwel door bij nuerologie simpelweg de pagina van neurologie in de zoekresultaten te tonen, ofwel door de gecorrigeerde zoekterm te suggereren: bedoelde u misschien neurologie?

Slechts 24% van de geteste zoekfuncties (17 van de 72) heeft een effectief werkende spellingscorrectie. 76% van de ziekenhuiswebsites helpt de bezoeker dus niet met spellen.

Cirkeldiagram spellingscorrectie bij de zoekfuncties van Nederlandse ziekenhuizen

3. Real-time zoekresultaten

Vervolgens testten we real-time zoekresultaten. Dit gaat over gebruiksvriendelijkheid: als de gebruiker begint met typen in de zoekbalk, worden er dan direct zoekresultaten getoond? We testten dit door bijvoorbeeld de letters afsp in te typen. Geeft de zoekbalk dan direct de afspraak maken-pagina als resultaat? Dan is er sprake van real-time zoeken. Dit is een fantastische manier om gebruikers razendsnel naar de juiste informatie te leiden en ons inziens moet een moderne zoekfunctie dit ondersteunen.

In de praktijk viel dat helaas wat tegen, slechts 33% van de onderzochte zoekfuncties ondersteunt real-time site search.

Cirkeldiagram real-time zoeken bij de zoekfuncties van Nederlandse ziekenhuizen

4. Suggesties

Hetzelfde kan worden gezegd voor search suggesties. Dit is minder belangrijk dan de eerdere genoemde punten, maar het kan bezoekers en patiënten wel degelijk helpen om snel de juiste informatie te vinden. Een search suggestie is wat anders dan een real-time zoekresultaat, want het gaat hier om een suggestie voor het zoekwoord, die tijdens het typen wordt getoond. Een concreet voorbeeld: als de bezoeker vergoed intypt, suggereert de zoekbalk dan tarieven en vergoeding als zoekwoord?

Slechts 29% (21 van de 72) van de onderzochte zoekbalken ondersteunt deze functie.

Cirkeldiagram zoeksuggesties bij de zoekfuncties van Nederlandse ziekenhuizen

5. Filters

Ten slotte onderzochten we of tijdens het zoeken gefilterd kan worden. Voor websites van zorgaanbieders is dit relevant, omdat er zoveel verschillende soorten informatie worden aangeboden. De ene bezoeker zoekt naar informatie over medische aandoeningen, soms verwerkt in PDF-folders, terwijl andere bezoekers een formulier zoeken om een afspraak te maken. En weer andere bezoekers willen wetenschappelijke informatie, of achtergronden vinden. Het is daarom nuttig om de zoeker te laten kiezen in welke categorieën hij wil zoeken. Gelukkig scoorden meer ziekenhuiswebsites hier goed op: 61% van de onderzochte zoekfuncties gaf de gebruiker de mogelijkheid om gezochte informatie te filteren.

Cirkeldiagram filters bij de zoekfuncties van Nederlandse ziekenhuizen

Conclusie

Van de 72 onderzochte zoekfuncties van ziekenhuiswebsites scoorde naar onze maatstaven ongeveer een derde een voldoende, sommige met de hakken over de sloot. De gemiddelde score van 2.1 is onder de maat voor websites waarbij de informatie-toegankelijkheid zo cruciaal is. Het meest opvallende was voor ons het gebrek aan goede spellingscorrectie in de zoekfuncties. Dit is voor een zoekoplossing een must-have, zeker als informatie-toegankelijkheid extra belangrijk is, en bezoekers te maken krijgen met complex medisch jargon. Onder andere op dit gebied kunnen ziekenhuizen verbeteringen aanbrengen aan hun site search oplossing op hun website.

Over Pandosearch

Pandosearch levert een site search oplossing waarmee bezoekers razendsnel kunnen zoeken op complexe (zorg)websites met veel content. Dit zorgt onder meer voor een betere toegankelijkheid van informatie en call-reductie. De website hoeft niet gewijzigd te worden. Zo blijft implementatie eenvoudig en is er geen onderhoud nodig.


Wil je meer weten over wat Pandosearch kan betekenen voor je zorgwebsite? Neem gerust (vrijblijvend) contact met ons op.

Meer weten over het verbeteren van je zoekfunctie?

Plan een gratis demo

Onze experts maken een vrijblijvend testrapport over je zoekfunctie en laten je zien wat je kunt verbeteren.
Neem contact op